การวาดภาพ

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

งานชิ้นนี้โดย Richard McKinley, Minnesota Morning, 9 x 12, มีจุดโฟกัสสามจุดตามที่ระบุไว้

นิยามศิลปะจุดโฟกัส

จุดโฟกัสของการวาดภาพเป็นพื้นที่ในการจัดองค์ประกอบที่ดวงตาของผู้ดูวาดตามธรรมชาติ ทฤษฎีการเขียนเรียงความระบุว่าจุดโฟกัสไม่ควรอยู่ในใจกลางของภาพเขียน แต่เป็นหนึ่งในสามของการข้ามหรือจัดองค์ประกอบภาพในหนึ่งในสี่ของผู้ที่ไม่สนใจสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อทำการทาสีหนึ่งในเทคนิคการทำสีน้ำมันที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดจุดโฟกัสของคุณก่อนที่จะเริ่ม อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนี้ไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการทำ


ดูวิดีโอ: ทดสอบ Post Focus ของ Panasonic GX8, ถายภาพกอน เลอกจดโฟกสทหลง (อาจ 2022).